آخیییییییییییییی با لاخره بعد از این همه مدت استرس داشتن محمدو دیدم خیلی خوب بود هیچ اتفاق بدی هم نیوفتاد
/ 3 نظر / 20 بازدید
مردیم از دست این کنکور چه قدر الان اعصاب جوفتمون راحت چه قدر محمد دوس داشتنی تر شده
/ 3 نظر / 15 بازدید
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
8 پست
شهریور 86
9 پست