مردیم از دست این کنکور چه قدر الان اعصاب جوفتمون راحت چه قدر محمد دوس داشتنی تر شده

/ 3 نظر / 15 بازدید

تو نمی خوای پاتو از زندگی من بکشی بیرون [نیشخند][نیشخند] قربانت محمد

http://www.youtube.com/watch?v=5eMIvI9tNYo&feature=dir